-->


လုုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္မေပ်ာ္ေတာ့ရင္ ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ပါ!

လုုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္မေပ်ာ္ေတာ့ရင္ ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ပါ! google.com

လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ကိုုယ္႔အေနနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ဖိုု႕က သိပ္အေရးမၾကီးဘူး၊

အလုုပ္လုုပ္တယ္ဆိုုတာ ပိုုက္ဆံရခ်င္လိုု႕ဂုုဏ္ရွိခ်င္လိုု႕လုုပ္တာ ေပ်ာ္ဖိုု႕ ေက်နပ္ဖိုု႕ လုုပ္တာမွ မဟုုတ္လာလိုု႕ထင္မွတ္ထားတဲ႕သူေတြရွိတယ္။

ကၽြန္မကေတာ႕အဲဒီလိုု ယူဆတဲ႕သူ မဟုုတ္ပါဘူး။

ဘ၀ရဲ႕အခ်ိန္ ၇၅% ေလာက္က အလုုပ္လုုပ္ရင္းနဲ႕ကုုန္ဆံုုးၾကရတာေလ၊

ဒီေတာ႕အလုုပ္ဟာ ကိုုယ္႕အတြက္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေက်နပ္စရာ မေကာင္းဘူးဆိုုရင္ ကိုုယ္႔ဘ၀ရဲ႕ ၇၅%ေလာက္က ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရွိေတာ႕မွာ မဟုုတ္ဘူးေလ။

ရက္သတၱပတ္မွာလည္း ငါးရက္က အလုုပ္လုုပ္ရတယ္၊

အဲဒီ ၅ ရက္စလံုုးမွာ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲက လုုပ္ေဖာင္ကိုုင္ဘက္ေတြနဲ႕ အတူတူ ရွင္သန္ၾကရတာ၊ ပိတ္ရက္ေတြမွသာ  မိသားစုုေတြနဲ႕အတူတူ ကုုန္ဆံုုးခ်ိန္မ်ားၾကတာေလ။

ကိုုယ္႕အေနနဲ႕ကိုုယ္႔ရဲ႕လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေရးဟာ တစ္ေန႕တာအတြက္ေရာ ဘ၀တာအတြက္ေရာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေရးၾကီးေနသလဲ။

ဒါေၾကာင္႕ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေနႏိုုင္တဲ႕သူျဖစ္ဖိုု႕ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုုလည္း ၾကိဳးစားရပါတယ္။

ေန႔စဥ္နဲ႕အမ ွ် အခ်ိန္နဲ႕အမ ွ် ဖိအားေတြ မ်ားျပားလွတဲ႕အတြက္ ေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္ဖိုု႕ဆိုုတာ လြယ္တဲ႕ကိစၥမဟုုတ္ပါဘူး။

အထူးသျဖင္႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ႕ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဘက္ေတြနဲ႕ အတူတူ အလုုပ္လုုပ္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖိုု႕ဆိုုတာ ခက္ခဲပါတယ္။

လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မွ ေက်နပ္မွ ေအာင္ျမင္တဲ႕ဘ၀ကိုုလည္း ရတယ္ဆိုုတာကိုု သေဘာေပါက္တဲ႕သူေတြကေတာ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဖိုု႕စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစဖိုု႕ ဘယ္ေလာက္ပဲခက္ခဲပါေစ၊

ကိုုယ္႕ကိုုယ္ကိုုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္း ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ေနထိုုင္ရင္းနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ႕ လုုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကပါတယ္။

စိတ္ေက်နပ္ဖိုု႕စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖိုု႕ဆိုုတာေတြမွာ ကိုုယ္ကသာလ ွ်င္ အဓိကလိုု႕ယူဆထားတဲ႕သူ ျဖစ္တဲ႕အတြက္

ကိုုယ္႔လုုပ္ငန္းခြင္ဟာ ကိုုယ္႕အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာသာယာေအးခ်မ္းတဲ႕ ေနရာေလး ျဖစ္ေအာင္ အဓိက လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္တာကေတာ႕ကိုုယ္ပဲလိုု႕ ခံယူထားပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႕ ကိုုယ္ပိုုင္လုုပ္ငန္းမလုုပ္ခင္မွာ သတင္းဌာန အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ၀န္ထမ္းလည္း လုုပ္ခဲ႕ဖူးေတာ႕ လုုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္ဖိုု႕အတြက္ ကိုုယ္႔အေနနဲ႕ ဆင္ျခင္ရမဲ႕ကိစၥေတြေပၚမွာလည္း သတိျပဳမိတာ ရွိပါတယ္။

တစ္လကိုု ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း ခြဲေလာက္ပဲရတဲ႕အလုုပ္ကိုု ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ လုုပ္ဖူးတယ္။

ပိုုက္ဆံလည္း လံုုလံုုေလာက္ေလာက္မရပါဘဲနဲ႕ ဘာျဖစ္လိုု႕လုုပ္သလဲလိုု႕ ေမးၾကတုုန္းက ေပ်ာ္လိုု႕၊ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု ဂုုဏ္ယူလိုု႕လိုု႕ေခါင္းေမာ႔ရင္ေကာ႕ၿပီး ေျဖခဲ႕ဖူးတယ္။

တကယ္လည္း အလုုပ္ဆိုုတာ ကိုုယ္က ေက်နပ္ဖိုု႕နဲ႕ ခ်စ္ဖိုု႕က ပိုုက္ဆံထက္ပိုုအေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီလိုုပဲ ကိုုယ္ခ်စ္တဲ႕အလုုပ္၊ ကိုုယ္ဂုုဏ္ယူေနတဲ႕အလုုပ္လုုပ္ေနရင္းနဲ႕ စား၀တ္ေနေရးေလး အဆင္ေျပမယ္ဆိုုရင္ေတာ႕အဲဒီအလုုပ္ဟာ လက္မလႊတ္သင္႔တဲ႕အလုုပ္လိုု႕ နားလည္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ အလုုပ္ေရြးတဲ႕အခါ ကိုုယ္ၾကိဳက္တဲ႕အလုုပ္၊ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္တဲ႕ အလုုပ္၊ကိုုယ္႕ကိုုယ္ကိုု ဂုုဏ္ယူႏိုုင္တဲ႕အလုုပ္ကိုု ေရြးပါ။

အဲဒီအလုုပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သြားတဲ႕အခါ လုုပ္ခလစကိုုလည္း တိုုးျမွင္႔ေတာင္းလိုု႕ရႏိုုင္ပါတယ္.။

ကိုုယ္႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဒီအလုုပ္ကိုု ခ်စ္တဲ႕စိတ္၊ တန္ဖိုုးထားတဲ႕စိတ္ နဲ႕ ဒီအလုုပ္လုုပ္ေနရတဲ႕အတြက္ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု ဂုုဏ္ယူေက်နပ္တဲ႕စိတ္ ရွိဖိုု႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

အဲဒီစိတ္မရွိရင္ေတာ႕ဘယ္ေလာက္ပဲ ပိုု္က္ဆံရတဲ႕အလုုပ္ျဖစ္ေနပါေစ ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု ေက်နပ္တဲ႕စိတ္မျဖစ္ေပၚေစပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕ကိုုယ္႔အလုုပ္ခြင္ထဲက လူေတြအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္စိတ္လည္း ရွိဖိုု႕ လိုုပါတယ္။

အားလံုုးကိုု မခ်စ္ႏိုုင္ရင္ေတာင္မွ မမုုန္းမိေအာင္ေတာ႕ကိုုယ္႔စိတ္ကိုုယ္ကိုု ထိန္းသိမ္းဖိုု႕ လိုုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုရန္လိုတဲ့သူေတြရွိေနရင္ေတာင္ အဆိုးနဲ့မတုန့္ျပန္မိဖို႕လိုပါတယ္။

ကိုယ့္ဘက္ကေန မတုန့္ျပန္သေရြ႕ ကိုယ့္အမွားဆိုတာလည္း မရွိနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေရထူဖို့လိုတာေပါ့ရွင္။

အခ်ိဳ႕ကိုုယ္႔အေနနဲ႕ အလုုပ္သြားရမွာ စိုုးရိမ္ေနတယ္ ဆိုုရင္ ကိုုယ္မေပ်ာ္တာက အလုုပ္ဖိအားေၾကာင္႔လား၊

အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ႕ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဘက္ေတြနဲ႕အဆင္မေျပတာလား ဆိုုတာကိုု ခြဲျခားသိဖိုု႕ၾကိဳးစားသင္႔တယ္လိုု႕ျမင္မိတယ္

ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့ အခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါက အျပစ္တင္စိတ္နဲ႕ပတ္သက္လိုု႕ပါ၊

အခ်ိဳ႕လူေတြက သူတိုု႕မေအာင္ျမင္ျခင္းကိုု သူတုုိ႕ရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႕ေပ်ာ႕ကြက္ကိုု ရွာဖိုု႕ထက္ အျခားသူေတြကိုု အျပစ္တင္ဖိုု႕ပဲအရင္စဥ္းစားတတ္ပါတယ္။

သူေရာ အျခားသူေတြကိုပါ ပူေလာင္ေစတဲ့ သူမ်ိဳးပါ။

ဒီလိုလူေတြနဲ့ တြဲလုပ္ရရင္လည္း စိတ္ပင္ပန္းဆင္းရဲရတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုေရွာင္မလဲ။

သူ႕နဲ့ ေဝးေဝးေနၾကည့္တာေပါ့။ အဲလိုမွ မရေတာ့ရင္ ကိုယ္က သူ့နားကေန ထြက္သြားရံုပဲရွိတယ္။

အဲဒီလိုေတြ လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။

မေပ်ာ္ဘူး လံုးဝရံုးမသြားခ်င္ဘူး ရံုးသြားရမွာေၾငာာက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္မေပ်ာ္တဲ့အလုပ္ကေန ရုန္းထြက္နိုင္ဖို႕လည္း ၾကိဳးစားသင့္တယ္။

အဲဒီလို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ထဲမွာ တိုးတက္မႈကို ရွာနိုင္ပ္ျပီ။

ဒီေနရာမွာေတာ့ ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု သနားတဲ႕စိတ္၀င္ၿပီး သက္သာသလို ေနတတ္တာကဘည္း ကိုုယ္႔ဘ၀တိုုးတက္ေရးနဲ႕လုုပ္ငန္းခြင္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ထိခိုုက္ေစတယ္လိုု႕ျမင္မိတယ္။

တစ္ခါတုုန္းက ကၽြန္မက ဆရာက တာ၀န္ေပးမႈေၾကာင္႔ သတင္းၾကီးတစ္ခုုကိုု သြားလိုုက္ခဲ႕ရဖူးတယ္။

တာ၀န္ၾကီးၾကီးေပးဖိုု႕သတင္းၾကီးေတြ လိုုက္ရဖိုု႕ကၽြန္မက ဆရာ႕ကိုု ေတာင္းဆိုုခဲ႕တာပါ၊

ဆရာက ကၽြန္မက မိန္းကေလးျဖစ္ေနတဲ႕အတြက္ လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ညွာတာပါတယ္။

အဲဒီလိုု ညွာတာတဲ႕ဆရာ႕ရဲ႕ေစတနာကိုု နားလည္မိေပမဲ႕ ဒီလိုု ညွာေနတဲ႕အတြက္ သတင္းၾကီးေတြနဲ႕ေ၀းရတယ္လိုု႕ကၽြန္မက ခံစားမိတယ္။

ဒါေၾကာင္႕အျခား အမ်ိဳးသားသတင္းေထာက္ေတြကိုု တာ၀န္ေပးတတ္တဲ႕တာ၀န္ၾကီးေတြကိုု ကၽြန္မကိုုလည္း ေပးပါလိုု႕ေတာင္းဆိုုၿပီး လုုပ္ခဲ႕ရတယ္။

အဲဒီလိုု လုုပ္ေဆာင္ရတဲ႕အတြက္ ပိုုပင္ပန္းတယ္၊ဒါေပမဲ႕ကိုုယ္႕ရဲ႕ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္မႈလည္း တိုုးတက္လာတယ္။

ကိုုယ္႕စြမ္းရည္ကိုုလည္း ဆရာအပါအ၀င္အျခားသူေတြကိုု ျပသခြင္႔ရလိုုက္တယ္။

ဒါေၾကာင္႕ တာ၀န္ၾကီးၾကီးေပးရင္ မေၾကာက္ပါနဲ႕အဲဒါဟာ ကိုုယ္႕စြမ္းရည္ ျပသႏိုုင္မဲ႕အခြင္႔အလမ္းပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕အေရးမၾကီးဘူးလိုု႕ ထင္ရေပမဲ႕ စိတ္ပိုု္င္းဆိုုင္ရာအတြက္ အေရးၾကီးတဲ႕ အခ်က္ပါ၊

အဲဒါကေတာ႕ ကိုုယ္႔ေနရာေလးကိုု ကိုုယ္အလုုပ္လုုပ္တဲ႕ စားပြဲေလးကိုု သန္႔ရွင္းစြာ၊ ေသသပ္စြာထားျခင္းအားျဖင္႔ အလုုပ္လုုပ္ေနတုုန္း စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကိုု သက္သာေစပါတယ္။

ဒါကလည္း ရႈပ္ပြေနတဲ႕ စားပြဲမွာ ထိုုင္ၿပီး အလုုပ္လုုပ္ရတဲ႕သူေတြဟာ အလုုပ္မ်ားလာတဲ႕အခါ အလ ုုပ္လုုပ္ေနရင္းနဲ႕ကိုု စိတ္ေတြရႈပ္ေထြးလာတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕အလုုပ္မစခင္မွာလည္း ရံုုးကိုု ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကိုုယ္႔ေနရာေလးကိုု ရွင္းလင္းၾကတာပါ။

အလုုပ္မဆင္းခင္မွာလည္း ကိုုယ္႔ေနရာေလးကိုု သပ္ရပ္သန္႕ရွင္းေအာင္ လုုပ္ထားခဲ႕ျခင္းအားျဖင္႔ကိုုယ္က အရာရာကိုု စနစ္တက်နဲ႕ အလုုပ္လုုပ္တတ္တဲ႕သူဆိုုတာကိုုလည္း ျပသရာ ေရာက္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ႕စီးပြားေရးလုုပ္တယ္၊ ပိုုက္ဆံရွာတယ္ဆိုုတာ လူေတြရဲ႕ဘ၀ကိုု ကိုုယ္ႏိုုင္တဲ႕ရႈ႕ေထာင္႕ကေန တိုုးတက္ေအာင္လုုပ္ေပးရင္းနဲ႕ပိုုက္ဆံဝင္ေစတာပါ။

ကၽြန္မကေတာ႕အဲဒီလိုုပဲ လက္ခံနားလည္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပိုက္ဆံရဖို႕ထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေက်နပ္ေနဖို႕က အေရးၾကီးတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆကို ေခါင္းမာစြာ ကိုင္စြဲထားတုန္း။

မတူတဲ႕အျမင္မ်ားရွိရင္လည္းေ ဆြးေႏြးဖိုု႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏွလံုုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

Recommended for you-ေနာက္ ၅ႏွစ္ေလာက္ ျပန္သြားခြင္႔ရမယ္ဆုိ သင့္ကိုယ္သင္ ဘာေျပာခ်င္လဲ???

Credit; ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

Read 525 times
Rate this item
(1 Vote)