-->


ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း

တခ်ဳိ႕ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း နည္းလမ္းေတြ မွာ ပါဝင္ၾကသူေတြကုိ အသာႏႈတ္ဆိတ္ၿပီး နက္နက္နဲနဲ

ေတြးေတာခုိင္းတဲ့အလွည့္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
သူတုိ႔ရရွိတဲ့အႀကံေတြကုိ ႏႈတ္မွ ေျပာဆုိ ျခင္း မျပဳဘဲ စာရြက္ေပၚ ခ်ေရးၾကရပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခ်ေရးထားတဲ့ အႀကံေတြကုိ အားလုံးသိ ေအာင္ ပြဲထိန္းက ဖတ္ျပရပါတယ္။ အဲဒီလုိ သူမ်ားေတြးထားတဲ့အႀကံကုိ မိမိမွ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကံဆေပးၿပီး စာရြက္ေပၚခ်ေရး ေပးရပါတယ္။ အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲ ဆုိ တဲ့အတုိင္း ေနာက္လူက ျဖည့္စြက္ေပးလုိက္ၿပီး ပုိသာတဲ့အႀကံကုိ ရရွိသြားေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလုိ လုပ္ခုိင္းတာ တစ္မ်ဳိးႀကီး ျဖစ္ေန ေပမဲ့ တီထြင္ႀကံဆမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ပြင့္သြားေစပါ တယ္။ ပါ၀င္ၾကသူေတြ ႏႈတ္မရဲလုိ႔ မေျပာ၀ံ့တာ ကုိ ေရးခ်ၿပီး ေျပာျပလုိ႔ ရသြားေစပါတယ္။ တျခားသူရဲ႕ အႀကံကုိ ကုိယ့္အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ၿပီး ႐ႈေထာင့္အသစ္မွ ျမင္သြားေစပါတယ္။
ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း Kaleidoscope ထဲကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ နဂုိက ႐ုိး႐ုိးကေလးေတြကုိ အဆန္းအျပားအျဖစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ ျမင္ရတဲ့အတုိင္း ဆန္းျပားတဲ့အျမင္ေတြကုိ ရရွိသြား ေစပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ပါ၀င္ၾကသူေတြ အတြက္ မိမိမွ ႀကံဆေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တျခားသူေတြအတြက္ ေတြးေပး တဲ့ အႀကံဟာ မိမိရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အႀကံပါ။ ဒါေပမဲ့ တျခားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စဥ္းစားေပးတဲ့အခါ ေတြးေတာႀကံဆေပးပုံက တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ သြားပါတယ္။
ပြဲမွာ ပါ၀င္သူတုိင္းက တျခားသူေတြ အသီးသီးအတြက္ မိမိမွ စဥ္းစားႀကံဆေပးရတဲ့ အျပင္ တျခားသူေတြက တျခားသူအတြက္ ဘယ္လုိ ေတြးႀကံေပးသလဲဆုိတာကုိပါ ေတြး ၾကည့္ေပးရပါတယ္။ နား႐ႈပ္သြားသလား။
ဆုိၾကပါစုိ႔။ ေအ ရယ္ ဘီ ရယ္ စီ ရယ္ သုံးဦးပါတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခု ဦးေႏွာက္ထန္ၾကၿပီ။
တိတ္ဆိတ္တဲ့ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ထုိင္ၿပီး အႀကံထုတ္ၾကရတယ္။
အဲဒီအခါမွာ
ပါဝင္သူ ‘ေအ’က သူ႔ကုိယ္ပုိင္ ႀကံဆမႈေတြကုိ ခ်ေရးေပးရတဲ့အျပင္ အဖြဲ႕ထဲမွာ ပါ၀င္သူ ‘ဘီ’အတြက္လည္း သူ႔ကုိယ္စား ေတြးႀကံၿပီး ေရးေပးရတယ္။ စီရဲ႕ ကုိယ္စားလည္း အလားတူေရးေပးရတယ္။ ဘီက ဘယ္လုိ ေတြးေနမလဲ၊ စီက ဘယ္လုိ ေတြးေနမလဲဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ေရးေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါအျပင္ ဘီကလည္း သူကုိယ္ပုိင္ အႀကံရထားတာေတြကုိ ေရးေပးရတဲ့အျပင္ ပါ၀င္သူ ‘စီ’အတြက္ သူ႔ကုိယ္စား ေတြးႀကံၿပီး ေရးေပးရပါတယ္။
စီ ကလည္း အလားတူပါပဲ။ မိမိ ရတဲ့အႀကံေတြအျပင္ ေအ ရဲ႕ ကုိယ္စား ေတြးႀကံၿပီး ေရးေပးရပါတယ္။
အဲဒီလုိမ်ဳိး ပါဝင္သူတုိင္းအတြက္ ေရးေပးရပါတယ္။ လူစုံေအာင္ ေရးေပးရပါ တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးအႀကံကုိ ဆတုိးပြားေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းစၾကာ မွာ မူရင္းပုံကုိ ဆတုိးပြားၿပီး ထုတ္ေဖာ္ျပသတာ နဲ႔ တူလုိ႔ ပန္းစၾကာ မုန္တုိင္းထန္နည္းလုိ႔ မွည့္ ေခၚျခင္း ခံရတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့
တျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရွဴးဖိနပ္ထဲ ၀င္ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္အေတြးေတြကုိ မွ်ေ၀ခံစားၾကည့္တာ ထပ္တူခံစားၾကည့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားသူက စာရြက္ေပၚ ေရးထားတဲ့အႀကံက ဘာမ်ား ျဖစ္မလဲဆုိတာကုိ မွန္းဆၾကည့္တဲ့အခါ ‘ငါ’ ဆုိတာ ေမွးမွိန္သြားခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚလာတဲ အႀကံေတြကုိ ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read 1925 times
Rate this item
(1 Vote)