-->


သာမာန္ထက္ အလုပ္သံုးဆပိုၿပီးဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

သာမာန္ထက္ အလုပ္သံုးဆပိုၿပီးဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ? google.com

သာမာန္ထက္ အလုပ္သံုးဆပိုၿပီးဖို႔ အတြက္ နည္းလမ္းေလးက အရမ္းကို ရိုးရွင္းပါတယ္ေနာ္...။

- Ritual တစ္ခုထားပါ။ ဥပမာ မနက္ထထခ်င္း တရက္ကို မျဖစ္မေနလုပ္ဖို႕လိုတဲ႕ Key Activities သံုးခုထားပါ။

  ေန႔စဥ္လုပ္ပါ။ ဘယ္လိုဘယ္နည္းနဲ႕မွ မဖ်က္ပါနဲ႕။ အရွိန္တစ္ခုရလာပါမယ္။

 

- နက္ျဖန္လုပ္ေဆာင္မည့္အရာကို ဒီေန႔ညကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။

စာမခ်ေရးခ်င္ရင္ အသံသြင္းထားပါ။

 

- တစ္ရက္တာ အသံုးခ်မည့္ စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ energy management လုပ္ပါ။

  အစားအေသာက္၊ တစ္ရက္အတြက္လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏ၊ အသက္ရွဳပံုရွဴနည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳပံုကို စီမံခန္႔ခဲြပါ။

 

- အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည့္ေန႔တစ္ခုကို စိတ္ကူးယဥ္ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။ သို႕ ေန႔စဥ္ဆယ္မိနစ္ခန္႔ တရားထိုင္ပါ။

 

- အတင္းအဖ်င္းေျပာတာေတြ၊ အျပဳသေဘာမေဆာင္တဲ႕ သတင္းနားေထာင္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေရွာင္ပါ။

 

- သူတပါးကို အပစ္မေျပာမိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ပါ။

 

- ျပံဳးပါ။

 

- စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

Recommended for you-ဒီအခ်က္ေတြကို ျပင္ႏိုင္ရင္ သင္ဘယ္ေတာ့မွမဆင္းရဲေတာ့ဘူး

Credit;drphyopaing

Read times
Rate this item
(4 votes)