-->


ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းထန္ျခင္း

အႀကံသစ္ေတြ လုပ္နည္းကိုင္ဟန္သစ္ေတြ ေတြ႕ရွိဖို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုကေတာ့ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းထန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာဒီဇုိင္းေတြ ဖန္တီးတာ၊ ဖန္တီးၿပီးတဲ့ ေၾကာ္ျငာကုိ လူေတြ ျမင္ေအာင္ သိေအာင္ လုပ္ၾကရတဲ့အခါ စတာေတြအတြက္လည္း ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ၾကတယ္။ ႀကံစည္စိတ္ကူးတဲ့အခါေတြမွာ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္း ထန္ၾကတယ္။ BRAIN STORMING ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္းဟာ အေႏွာင္းေသခ်ာေစဖုိ႔ အစေကာင္းတစ္ခုကုိ အစျပဳတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနတယ္။
ကုိယ့္ဘ၀ တက္လမ္းအတြက္ ႀကံရစည္ရ အစီအစဥ္ခ် စတာေတြအတြက္လည္း ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္းကုိ သုံးလုိ႔ရတဲ့ အားေဆးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕တီထြင္ႀကံဆ မႈေတြကုိ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ဦးေႏွာက္ေတြ မုန္တုိင္း ထန္ၾကတဲ့အခါ တစ္ေယာက္တည္း ႀကံဆရင္း ေတြ႕ရွိဖုိ႔ အင္မတန္ခဲယဥ္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဦးတည္ရာေတြကုိ ေတြ႕ျမင္မိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးကုိ အသုံးခ်ၿပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ အႀကံအစည္ေတြကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ပါတယ္။ အခု တင္ျပသြားမွာေတြရဲ႕ မာတိကာကုိ ေဖာ္ျပရမယ္ ဆုိရင္ ––
● အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း
● ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
● တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း
● ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း
● ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း နမူနာမ်ား

အခု အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းထန္ျခင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ စဥ္းစားႀကံဆၾကမယ့္ကိစၥကုိ ဂိမ္းတစ္ခု ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ ႀကံဆၾကတာနဲ႔ ပုံ ပမာျပဳၿပီး တင္ျပသြားပါမယ္။
ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ပြဲကုိ က်င္းပတဲ့အခါ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနၾကသူေတြ အကုန္လုံး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေစရပါမယ္။ ဒီဇုိင္းဆရာေတြ၊ ပန္းခ်ီ ဆရာေတြ၊ ပ႐ုိဂရမ္မာေတြေလာက္နဲ႔တင္ မၿပီး ပါဘူး။ ေငြစာရင္းဌာနကလည္း ပါရမယ္။ ဝန္ထမ္းေရးရာကလည္း ပါရမယ္။ ရာထူးႀကီး ငယ္မေရြး ပါရမယ္။
အခုလုိ လူစုံပါဝင္မွ တကယ္ကုိ ဟန္က် မယ့္ အႀကံေတြ၊ ပင္ကုိအႀကံေတြ ထုတ္လုပ္ေပး ႏုိင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အားေတာင့္ တဲ့အဖြဲ႕အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္သြား ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းဆုိတာကုိ ေရေရရာရာ မသိလည္း အႀကံ၀င္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။
က်မ္းကုိးက်မ္းကားေတြနဲ႔ ကြဲျပားျခားနား တဲ့ အေျဖေတြကုိ ရွာေဖြၾကတဲ့အတုိင္း လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ပါတယ္။
“ေနပါဦး။ ေငြစာရင္းဌာနက လူေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာနက လူေတြက ဂိမ္းအတြက္ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ၾကတာတဲ့ ပြဲမွာ ဘာလုပ္ ရမွာလဲ”
လုိ႔ ၾကားျဖတ္ၿပီး ေမးခ်င္ေနပါသလား။
က်င္လည္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ မတူၾကသူ ေတြရဲ႕ စိတ္အေထြေထြ အမ်ဳိးစုံလင္ေလ ပုိ ေကာင္းေလပါပဲ။ သူတုိ႔ သိသလုိ ေျပာၾကပါေစ။ သူတုိ႔က ဂိမ္းမကစားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနရင္ ေတာင္ သူတုိ႔ စိတ္ကူးရမိတာေတြကုိ ေျပာၾက ပါေစ။ တလြဲမွ တကယ့္တလြဲႀကီးေတြ ေျပာေန လဲ ေျပာပါေစ။ လြဲတာကုိ ေတြ႕ေတာ့ မလြဲတာ ကုိ စဥ္းစားမိသြားေစပါတယ္။ ဆုိးတဲ့အႀကံကုိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဇာက္ထုိးျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာင္း ျပန္ေဇာက္ထုိးျဖစ္ျဖစ္ လွန္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စဥ္းစားႀကံဆလုိက္ရင္ေကာင္း တဲ့အႀကံ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ မဆုိင္တာေတြကုိ ေျပာျပေနေတာ့ ဆုိင္တာကုိ ေတြးမိေစပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဆန္ကာနဲ႔ စစ္မပစ္ပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ား လုိခ်င္သလုိမ်ဳိး မဟုတ္တာနဲ႔ေတာ့ မတားျမစ္ပါ နဲ႔။ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနရင္ ေဖာက္ထြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
အခုလုိ ေျပာလုိက္ေတာ့ ဦးေႏွာက္မုန္ တုိင္း ထန္တဲ့ပြဲဟာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာေနတဲ့ ေပါက္လႊတ္ပဲစားပြဲ လားလုိ႔ ထင္စရာ ရွိတယ္။ မဟုတ္ရပါဘူး။
ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္တဲ့ပြဲမွာ လြန္စြာ တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိပါတယ္။ အခုိင္အမာ ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိပါတယ္။
ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္တဲ့ပြဲဟာ ပုံစံတက် ေတြးေတာျခင္း မျပဳရဘူး။ ပုံစံမဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေတြးၿပီး အသံျပဳရတဲ့ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြး အႀကံေတြကုိ စိတ္ထဲမွာ မထားဘဲ ႏႈတ္မွ သြန္ ထုတ္ရတဲ့ ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိေရာက္တဲ့ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိ ဂ႐ုျပဳေပးပါ။

လက္ေရးႀကီးႀကီးနဲ႔ အၾကမ္းေရးမွတ္လုိ႔ရ မယ့္ အရြယ္အစားႀကီးႀကီး စကၠဴစာရြက္ျဖဴေတြ ကုိ ျပကၡဒိန္လုိ ထိပ္ကေန ခ်ဳပ္ထားၿပီး ဘုတ္ ျပားမွာ ခ်ိတ္ထားပါ။ တစ္ရြက္ ေရးလုိ႔ၿပီးရင္ စာရြက္ကုိ လွန္ၿပီး ေနာက္တစ္ရြက္မွာ ဆက္ ေရးေပးပါ။ ဝႈိက္ဘုတ္ျဖဴျဖဴႀကီးႀကီးေပၚမွာ ေရး မွတ္မယ္ ဆုိရင္လည္း ရပါတယ္။ ေရးလုိ႔ ဝသြား တဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၊ ေနရာျပည့္သြားရင္ျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္း မွာပါတဲ့ ကင္မရာနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီး မွတ္တမ္း တင္ထားလုိက္ပါ။

စိတ္ကူးေတြ တစ္ပုံႀကီး ခုန္ေပါက္ထြက္ လာခဲ့ရင္ မွတ္သားဖုိ႔ေနရာ အလုံအေလာက္ ရွိေနေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံေပးထားလုိက္ပါ။ ပြဲကုိ ဦးေဆာင္တဲ့သူက အဖြဲ႕ကုိ စူးစုိက္ေပးေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး မွတ္သားျခင္း၊ ပုံၾကမ္းဆြဲျခင္းေတြကုိ စူး စုိက္ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိျပဳပါ။
စားေသာက္စရာေတြလည္း စီစဥ္ေပးထား ပါ။ ပြဲက ၾကာျမင့္မယ္ဆုိရင္ အဆာခံမယ့္ စား စရာေတြ ခ်ေကၽြးထားပါ။ တုိေတာင္းမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ မုန္႔ေလာက္နဲ႔ ရပါတယ္။ ေကာ္ဖီနဲ႔ လက္ ဖက္ရည္ လုိသေလာက္ ရေနေအာင္ ထားရွိေပး ထားပါ။ စားရင္းေသာက္ရင္း အလြတ္သေဘာ ေျပာဆုိၾကတာေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ တဲ့အခါ ကဖင္းဓာတ္ပါတဲ့ ေကာ္ဖီက အေထာက္ အကူျပဳပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေျပာဆုိေဆြးေႏြး ေနၾကတဲ့အတုိင္း ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ကုိင္ေပး ထားပါ။
ဒါေပမဲ့ ဘယ္အပုိင္းက႑ကုိ လုပ္ကုိင္ေန ၾကတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အားလုံးသိေအာင္ ေျပာျပေပးထားၿပီး ေဘာင္က်ယ္က်ယ္ ခတ္ေပး ထားပါ။ အပုိင္းက႑ေတြ အကုန္လုံးကုိ တစ္ ထုိင္တည္းျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းစဥ္းစားေစျခင္းကုိ ေရွာင္ ၾကဥ္ပါ။
သုံးစြဲရမယ့္ အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ေပးထား ပါ။ လက္ပန္းက်တဲ့သူရွိရင္ ပြဲကေန ေခတၱ ထြက္ခြာခြင့္ ေပးလုိက္ပါ။ အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ ရာမွာ အဖြဲ႕အတြက္ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ သတ္မွတ္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နာရီ၀က္ကေန နာရီအနည္းငယ္အထိ ၾကာခ်ိန္သတ္မွတ္ၾကပါ တယ္။ အေရးႀကီးတာက ပါ၀င္ၾကသူအားလုံးက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၾကာခ်ိန္ကုိ သေဘာတူၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ပြဲအတြက္ အေျခခံ စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေပးထားပါ။
တုံးလြန္းတဲ့အႀကံ၊ ဆုိး၀ါးတဲ့အႀကံရယ္လုိ႔ မရွိဘူးလု႔ိ ခံယူထားေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႕လုံးသိ ေအာင္ ေျပာျပအသိေပးထားပါ။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ထဲေပၚလာတာ ေတြကုိ ေျပာဆုိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းအားေပးပါ။
ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ ေပးရသူ “ပြဲထိန္း”က လူတုိင္း ပါ၀င္ေျပာဆုိ ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေပးပါ။
အႀကံကုိ ေျပာျပတဲ့အခါ အၾကမ္းဖ်ဥ္း လုိ ရင္းကုိ ေျပာျပခုိင္းပါ။ ပုံျပင္ကုိ ကုိးကားၿပီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ေျပာဆုိတာကုိ အားမေပးပါ နဲ႔။ ဋီကာခ်ဲ႕ၿပီး ရွင္းျပေနတာကုိလည္း အား မေပးပါနဲ႔။
လုိရင္းကုိ အတိုခ်ဳပ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးႏုိင္တဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ အႀကံကုိ ေဖာ္ျပပါ။ တစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံးေလာက္နဲ႔ ေရးျပထားပါ။
တင္ျပတဲ့ အႀကံေတြကုိ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မျပဳၾကဖုိ႔ တားျမစ္ထားပါ။ အထင္ေသးအျမင္ ေသးျခင္းေတြ ကင္းေနပါေစ။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ မ်က္ လုံးျပဴးၾကည့္ျခင္းေတြ မရွိပါေစနဲ႔။ ေလွာင္ၿပဳံး ေတြလည္း မၿပဳံးၾကပါေစနဲ႔။
တခ်ဳိ႕က ရွက္ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္။ သူ တင္ျပတဲ့အႀကံကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေ၀ဖန္လုိက္မွာကုိ စုိးေၾကာက္တယ္။ ဒီေတာ့ တုိက္ခုိက္ခံရတယ္လုိ႔ ခံစားမိရင္ သူတင္ျပဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ အႀကံေတြကုိ တင္ျပေတာ့မွာ မဟုတ္ ဘူး။ အဲဒီလုိ စုိးေၾကာက္တတ္ေပမဲ့ သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္အႀကံေတြ ရွိေနတယ္။ တခ်ဳိ႕အႀကံ ေတြက အၾကမ္းထည္ျဖစ္ေနေပမဲ့ သလုိက္မယ္ ဆုိရင္ တကယ္ကုိ အေကာင္းလြန္ေနတဲ့ ဒီဇုိင္း အျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။
ဘယ္သူက ဘာကုိ တင္ျပျပ တေလး တစားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ႐ုတ္ တရက္ လႊတ္ခနဲ ေျပာလုိက္မိတာမ်ဳိးေတြကုိ လည္း အေလးထားပါ။ အလုိလုိ သံၿပိဳင္ေျပာ လုိက္မိၾကတာမ်ဳိးေတြကုိလည္း အေလးထားပါ။
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ေျပာဆုိၾကတာမွာ စနစ္တက် ရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးပါ။ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ေအာင္ ကြပ္ကဲေပးပါ။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းကုိ အျပင္ေရာက္လြန္းေနတဲ့ အႀကံ၊ ရယ္စရာေကာင္းေနတဲ့အႀကံ စတာေတြအတြက္ ေတာ့ ေနရာခ်န္ေပးထားပါ။
တင္ျပလာသမွ် အႀကံေတြ အကုန္လုံး ေရးမွတ္ေပးပါ။ ရရွိလာတဲ့ အႀကံေတြထဲမွာ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိေနတဲ့အႀကံေတြကုိ မ်ဥ္းျဖင့္ ဆက္ျပၿပီး အဆက္အစပ္ရွိတဲ့ အႀကံမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ျပသေပးထားလုိက္ပါ။
ေဆြးေႏြးတာကုိ ခြင့္မျပဳပါနဲ႔။ မရွင္းတာကုိ ရွင္းေအာင္ ေမးျမန္းေျဖဆုိၾကတာကုိပဲ ခြင့္ျပဳပါ။ ပြဲမွာ မွတ္တမ္းတင္တစ္ဦး ထားရွိပါ။ သူက ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္ေအာင္လည္း ပြဲထိန္းေပး ရပါမယ္။
အကယ္၍ တင္ျပလာတဲ့အႀကံက အရင္ တင္ျပထားတဲ့ အႀကံတစ္ခုခုရဲ႕ မူကြဲျဖစ္ေနတာ ကုိ သတိျပဳမိရင္ တင္ျပၿပီးသားအႀကံ ေရးမွတ္ ထားတဲ့ေနရာမွာ ေပါင္းထည့္ၿပီး ေရးလုိက္ပါ။ အရင္အႀကံကုိ ေနာက္အႀကံက မြမ္းမံလုိက္တာ ျဖစ္ေနရင္ မြမ္းမံေပးလုိက္ပါ။
အႀကံအသစ္ ထပ္မထြက္ဘဲ အႀကံအုိက္ ေနၾကရင္ ပြဲထိန္းက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ဘာ ေၾကာင့္ အခုလုိ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ၾကရ တယ္ဆုိတာကုိ အားလုံးၾကားေအာင္ အသံ က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေျပာျပေပးပါ။ စဥ္းစားဖုိ႔ အစ တစ္ခုခု ေဖာ္ေပးပါ။ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုခု ခ်ေကၽြးေပးပါ။
အႀကံကုန္ၿပီလုိ႔ ယူဆခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕ ၀င္ေတြ စြမ္းအင္ကုန္ခန္းခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္ ျပည့္ရင္ျဖစ္ျဖစ္ ေရးမွတ္ထားတဲ့ အႀကံေတြကုိ တစ္ခုခ်င္း ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေကာင္းခ်က္ေတြနဲ႔ ညံ့ ခ်က္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးၾကရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕အႀကံ ေတြက အလုပ္မျဖစ္တာ ရွင္းေနတယ္။ အဲဒီ အႀကံေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါ။ မသင့္ေတာ္ တဲ့အႀကံ (ဥပမာ မ႐ုိးမေျဖာင့္တဲ့အႀကံ၊ ေကာက္ က်စ္တဲ့အႀကံ)ေတြကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါ။
လက္ခံႏုိင္တဲ့ အႀကံေတြကုိ မွတ္သားပါ။ အသုံးတည့္ႏုိင္ပုံနဲ႔ လူႀကိဳက္မ်ားပုံတုိ႔ကုိ အဖြဲ႕ ၀င္တုိင္းရဲ႕ အကဲျဖတ္မႈေတြနဲ႔အတူ အမွတ္ေပး ၿပီး အဆင့္ေတြ သတ္မွတ္ေပးထားပါ။
ဘာေတြ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လုပ္ရမလဲဆုိ တာေတြကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕အႀကံ ေတြက ခ်မွတ္က်င့္သုံးလုိ႔ ရေနတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေတာ့ စမ္းၾကည့္ရဦးမယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သ ေပးဖုိ႔ လုိေနလိမ့္မယ္။ အ႐ုိးထြင္ေပးဖုိ႔ လုိေန တာမ်ဳိးလည္း ရွိမယ္။ အသားႏႊင္ေပးရမယ့္ဟာ မ်ဳိးေတြလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။
လုပ္ကုိင္စရာ ရွိေနတာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ ေပးရမယ့္သူေတြနဲ႔တကြ တာ၀န္ေတြ သတ္ မွတ္ေပးပါ။ ဘယ္သူေတြက ဘာေတြလုပ္ရ မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ရမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ မွာ ၿပီးစီးရမယ္ စတာေတြကုိလည္း သတ္မွတ္ ေပးၾကရပါမယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိသတ္ မွတ္ေပးရမယ္။ ခ်မွတ္မယ့္ နည္းလမ္းအျပင္ အျခားနည္းလမ္းေတြကုိလည္း ႀကံဆရမယ္။
လုပ္စရာအဆင့္ဆင့္ကုိလည္း သတ္မွတ္ ေပးရမယ္။ ရလဒ္ေတြကုိ ဆန္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနရမယ္။
အဲဒါေတြကုိ ႀကံဆဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဦးေႏွာက္ထန္ပြဲကုိ က်င္းပသင့္ရင္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲၿပီး က်င္းပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္

Read 3907 times
Rate this item
(1 Vote)